Polityka prywatności sklepu internetowego www.odessavintage.com

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego www.odessavintage.com. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest Katarzyna Stupnicka Odessa, ul. Marszałkowska 20/22 lok. 86, 00-590, Warszawa. NIP 9512476360, REGON 382302943.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [opisane w regulaminie sklepu]. 

6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, płatności, czy wysyłki.

8. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.odessavintage.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61. 

Oraz w przypadku płatności elektronicznej dane niezbędne do jej dokonania przez operatora płatności TPay czyli KIP (Krajowy Integrator Płatności) z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, jeśli została wybrana przez kupującego taka opcja płatności. 

Dane w przelewie przetwarzane są przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205.

9. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep www.odessavintage.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.